Tisztelt Látogató! Ez az oldal az MNB által Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel elnevezéssel ellátott termékek lekérdező oldala.

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékek

Az MNB a bankrendszeri verseny erősítése, a hiteltermékek átláthatóságának és azok összehasonlíthatóságának növelése érdekében megalkotta a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel minősítést, amelyet csak a Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő, forint alapú banki lakáshiteltermékek nyerhetnek el. A minősítés bevezetésével egységes és átláthatóbb feltételrendszerű, könnyebben összehasonlítható lakáshitelek terjedhetnek el a piacon. 

A termékek főbb paraméterei:

  • Kizárólag annuitásos törlesztés (egyenlő havi törlesztőrészletek) megengedett. Kivételt képeznek ez alól a részletekben folyósított hitelek a hitelösszeg teljes folyósításáig.
  • A kamatperiódus hossza 3, 5, 10 év lehet, vagy a futamidő végéig tartó kamatrögzítés alkalmazása elvárt.
  • A hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától számított maximum 15 munkanap.
  • A folyósítási határidő a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 2 munkanap (az ügyfél kérésére ettől el lehet térni)
  • A hitelező által választott referenciaértékhez viszonyított kamatfelár nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot (350 bázispontot).
  • A folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak maximáltak:
    • Folyósítási díj: maximum a hitelösszeg 0,75%-a, de legfeljebb 150 ezer Ft.
    • Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át, lakástakarék-pénztári betétből pedig a szerződés szerint elérhető megtakarítás, a hozzá kapcsolódó állami támogatás és az azokra jóváírt kamat mértékéig az előtörlesztés díjmentes.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékek igénybevételének feltétele, hogy a fedezetül szolgáló ingatlanra (kivéve a biztosítékként felajánlott telket) vagyonbiztosítással kell rendelkezni, amelynek költségei a fogyasztót terhelik. Amennyiben azt a hitelező előírja, az ilyen biztosítási szerződésből eredő, a fogyasztónak a biztosítási összegre vonatkozó követelést biztosítékként a hitelezőre kell átruháznia. Amennyiben a fogyasztó a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt forgalmazó hitelezőhöz fordul a minősített termékre vonatkozó információkéréssel, a hitelező a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termék részletes feltételeit tartalmazó termékismertetőt, valamint egy olyan ellenőrző listát is, amely a folyósításig terjedő időszakban benyújtandó és bemutatandó dokumentumok és igazolások felsorolását tartalmazza.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek könnyű összehasonlíthatóságát a Termékösszehasonlító menüpontra kattintva elérhető alkalmazás is segíti. Ez az Ön által megadott szűrőfeltételek alapján megmutatja a piacon elérhető Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel ajánlatokat. További részleteket a Termékösszehasonlító menüpontra kattintva talál.